Stopa cukrzycowa

Zespół stopy cukrzycowej jest jednym z najczęstszych i najgroźniejszych powikłań długo trwającej i nie właściwie kontrolowanej cukrzycy. W wyniku ZSC powstają infekcje, owrzodzenia i destrukcje tkanek głębokich.

Wyróżniamy:

  • stopę cukrzycową niedokrwienną powstającą na skutek uszkodzenia naczyń obwodowych
  • stopę cukrzycową neuropatyczną powstająca w wyniku uszkodzenia obwodowego układu nerwowego
  • stopę cukrzycową mieszaną  - połączenia stopy cukrzycowej niedokrwiennej i neuropatycznej

Powrót